Autor: Constantin SIMA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Articolul ține în revistă aspectele de drept ce decurg din aplicarea noii legislații de procedură penală care reprezintă subiecte de actualitate și de interes general, respectiv restabilirea situației anterioare în cazul autovehiculelor care au făcut obiectul unei infracțiuni.

Cuvinte-cheie: restabilirea situației anterioare; vehicul; obiectul unei infracțiuni; procedura criminală.

Titlul lucrării în engleză: Legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation

Abstract: The article keeps under review legal issues arising from the application of the new criminal procedure legislation which represent topical and general interest subjects, namely restoring of the previous situation in the case of the vehicles that were the object of a crime.

Keywords: restoring of the previous situation; vehicle; object of a crime; criminal procedure.