Autor: Mihai BIRTOC

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat:  Construcțiile financiare care au vizat inducerea în eroare a oamenilor, oferind speranța unui câștig asupra ratelor dobânzilor practicate în sistemul bancar au fost factori considerați în fruntea criminalității economice. Legislația română stabilește drept infracțiune activitatea acestor entități ca urmare a unor experiențe practice care au condus la necesitatea incriminarii schemelor de investiții, fiind astfel puse bazele unui sistem financiar solid. Acest articol își propune să analizeze infracțiunea prevăzută de art. 410 din OG 99/2006, care reglementează ca infracțiune activitățile bancare neautorizate și schemele financiare care slăbesc sistemul bancar.

Cuvinte-cheie: scheme de investiții; scheme Ponzi; scheme piramidale; operațiuni bancare ilegale; infracțiuni financiare.

Titlul lucrării în engleză: Crimes related to banking activity, provided by article 410 from Goverment’s Emergency Ordinance no. 99/2006, approved by Law no. 227/2007

Abstract: The financial constructions aimed at misleading people, offering hope of a win over the interest rates practiced in the banking system were factors considered at the forefront of economic crime. Romanian legislation sets as a crime the activity of these entities as a result of practical experiences that led to the need to criminalize investment schemes, thus being laid the foundations of a sound financial system. This article aims to analyze the crime provided by art. 410 of government ordinance 99/2006, which rules as a crime the unauthorized banking activities and financial schemes that weaken the banking system.

Keywords: investment schemes; Ponzi schemes; pyramid schemes; unlawful banking; financial crimes.