Autor: MARES Mihai, LUPASCU Dan.
Publicat în: Pandectele Romane nr. 2/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Articolul dezbate situaţia faptelor comise anterior intrării în vigoare a noului Cod penal pentru care se observă o tendinţă de a efectua urmărirea penală prin raportare la prevederile actualei reglementări în ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptei. Sunt analizate reglementările privind succesiunea legilor în timp, aplicarea legii penale mai favorabile precum şi distincţia dintre normele de drept substanţial şi cele de drept procesual.
Cuvinte-cheie: urmărirea penală; principiul legalităţii incriminării; principiul activităţii legii penale; principiul neretroactivităţii legii; legea penală mai favorabilă.
Abstract: The article discusses the situation of the acts committed prior to the entry into force of the new Criminal Code for which there is a tendency to conduct prosecution in relation to the provisions of the current regulation regarding the legal classification of the crime. The paper analyzes the regulations on the succession of laws in time, the application of the more favourable criminal law, as well as the distinction between substantive law rules and procedural law rules.
Keywords: prosecution, principle of legality of criminalization; principle of activity of the criminal law; principle of non-retroactivity of the law; more favourable criminal law.