Autor: POPA Mihai
Publicat în: Pandectele Romane nr. 3/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Prezentul studiu remodelează geometria obiectului camerei preliminare, abordând o altă dimensiune a funcţiei judiciare exercitate de această jurisdicţie, în sensul verificării legalităţii intrinseci a rechizitoriului, sau a ordonanţei de clasare, după caz, sub aspectul caracterului complet al urmăririi penale precum şi al „suficienţei probelor” care susţin soluţia de trimitere în judecată, ori de clasare. Subsecvent unui studiu de drept comparat conceput să aducă un suflu nou din perspectiva conceptelor uzitate în cadrul analizei, încercăm să definim „standardul de probă pentru trimiterea în judecată”, care urmează să fie evaluat de jurisdicţiile camerei preliminare în cadrul prerogativelor acestora de verificare a legalităţii rechizitoriului.
Cuvinte-cheie: cameră preliminară; suficienţa probelor; standardul de probă; rechizitoriu.
Abstract: The current study is reshaping the geometry of the pre-trial chamber’s object, by approaching a different dimension of the judicial function exercised by this jurisdiction, to an extent of screening the intrinsic lawfulness of the indictment, or of the dismissal act, as the case may be, consisting of the completeness of the investigation along with the „evidential sufficiency” that sustain the decision whether to bind over the defendant in front of the trial jurisdiction, or whether to dismiss the case. Subsequently to a comparative law study designed to refresh the concepts to be used in the analysis, we are trying to design the „standard of proof to bind the defendant over for trial”, that should be assessed by the pre-trial chamber jurisdictions within its powers to verify the lawfulness of the indictment.
Keywords: pre-trial chamber; evidential sufficiency; evidential sufficiency; standard of proof; indictment.